Консультація для педагогів:

Соціально-фінансова освіта дошкільників та учнів молодшого шкільного віку: шляхи реалізації завдань

У дошкільних навчальних закладах України сьогодні активно запроваджується соціально-фінансова (економічна) освіта дошкільників.  Це зумовлено реаліями часу: нестабільна економічна ситуація в країні; мала обізнаність з основними економічними процесами; нестача елементарних економічних знань; малі доходи сім'ї; високі комунальні тарифи; недосяжні ціни на найнеобхідніші товари і продукти харчування; діти не навчені економити, а лише споживати та інше.

Дитина вже в дошкільному віці часто стикається з економічними та соціальними проблемами в сім'ї. Їй мало пояснюють, а більше забороняють. Розв'язати проблему браку необхідних економічних знань (значення праці у житті людини, різноманіття професій та їх важливість, значення заробітної плати, планування сімейного бюджету, заощадження та витрати, товарно-грошовий обіг, комунальні послуги і тарифи тощо) допомагає введення до освітнього процесу ДНЗ занять та інших форм роботи і видів діяльності економічного спрямування.

У 114 країнах світу вже діє проект з упровадження Міжнародної програми соціально-фінансової освіти дітей та молоді віком від 3 до 18 років «Афлатун». Слово афлатун  арабського походження і означає «дослідник». Афлатун - це ім'я мультиплікаційного персонажа, веселого і допитливого вогника, який супроводжує дітей на кожному занятті.

Для дітей дошкільного віку - від 3 до 7 років розроблена окрема програма під назвою «Афлатот». Програма створена Міжнародною організацією «Афлатун» (Нідерланди), заснованою у 2005 році.  16 листопада 2015 року підписано Меморандум про співпрацю у сфері дошкільної освіти між МОН України  та МО «Афлатун» (Нідерланди).

Сьогодні МОН України спонукає педагогів до впровадження в освітній процес соціально-фінансової освіти дошкільників 3-6(7) років. Видано наказ МОН України від 22.01.2016 р. №46 «Щодо впровадження основ соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного віку» (Див. «ДВ» №3\2016), відповідно до якого зазначений напрям роботи вже реалізується у 81 ДНЗ в 16 регіонах України.

Активне впровадження соціально-фінансової освіти дошкільників в Україні  розпочалося зі шкіл та дошкільних навчальних закладів м. Вінниці й принесло досить позитивні результати. Кращий досвід вінницьких колег вже був представлений на міжнародних і регіональних конференціях, форумах, зустрічах у Найробі (Кенія), Варшаві (Польща), Тбіліссі (Грузія), Лісабоні (Португалія), Амстердамі (Нідерланди).

Основні завдання соціально-фінансової освіти дошкільників:

- уточнювати та розширювати уявлення дітей про світ речей та предметів, якими користується людина і які є результатом її праці;

- формувати знання про працю як джерело добробуту;

- виховувати ощадливе ставлення до людської праці, вміння раціонально розподіляти ресурси;

- розширювати розуміння понять «бережливість», «ощадливість»;

- формувати елементарні економічні знання та уявлення про поняття «економіка», «бізнес»;

- ознайомлювати з грошовою одиницею України та валютами інших держав; - поглиблювати знання дітей про торговельні осередки, банк та його функції, про товарно-грошові відносини.

Основні форми роботи в ДНЗ для реалізації завдань соціально-фінансової освіти дошкільників:

-       тематичні та інтегровані заняття (ознайомлення з професіями; праця батьків; раціональне використання природних ресурсів; комунальні послуги і тарифи; корисні копалини; продукти харчування; предмети побуту і вжитку; наші помічники; особисті речі та догляд за ними; ліс і його багатства; поведінка в природі; небезпечні ігри та іграшки; особиста безпека вдома; вартові здоров'я; хліб - всьому голова; вода - сік життя тощо);

-       тематичні мультимедійні презентації;

-       екскурсії в природу;

-       спостереження за працею дорослих;

-       екскурсії до різних установ та торговельних об'єктів, на підприємства;

-       бесіди;

-       розглядання тематичних картин, плакатів, ілюстрацій;

-       дидактичні ігри економічного спрямування;

-       сюжетно-рольові ігри;

-       художня праця;

-       конструктивно-будівельні ігри;

-       читання творів художньої літератури;

-       вирішення проблемних ігрових ситуацій;

-       економічні вікторини, розваги;

-       художньо-продуктивна діяльність тощо.

Основні шляхи реалізації завдань соціально-фінансової освіти дошкільників:

1.  Створення відповідного розвивального предметно-ігрового середовища:

 -       дидактичні та настільно-друковані ігри про професії дорослих, інструменти та знаряддя праці;

-       сюжетно-рольові ігри («Будівельники», «Лікарня», «Аптека», «Водії», «Міні-маркет», «Перукарня», «Пожежники» та ін.);

-       посібники для занять та індивідуальної роботи на теми: «Моя сім'я», «Світ професій», «Світ меблів», «Предмети побуту», «Світ транспорту», «Рослинний і тваринний світ», «Світ грошей», «Світ товарів», «Моє селище», «Моя країна» та ін.;

-       збірки книжкових видань соціально-економічного спрямування: малого фольклору, віршів, казок, оповідань;

-       скринька власних заощаджень вихованців (від власних концертів та театралізацій, виручки за творчі поробки та ін.);

-       карта України з умовними позначеннями економічних і природних ресурсів;

-       знаряддя праці для  куточка природи та праці в природі;

-       матеріали та обладнання для художньої праці і самостійної художньої діяльності дошкільників;

 

-       групові та садові міні-музеї: (селища та його пам'ятних місць; народної іграшки (з глини, дерева, сиру, тканини, ниток, соломи; іграшкова техніка; порцелянові та пластмасові ляльки; старовинні ялинкові прикраси); хліба та солі; корисних копалин; електрики; писанки; виробів місцевих умільців; ляльок-мотанок; витинанки; вишиванки; національного одягу; української оселі; народних музичних інструментів; видатних громадян селища; виробів умільців (з глини, соломи, лози, тканини, паперу, дерева); природи рідного краю;  фото-зустрічей з учасниками бойових дій; народних символів; з народознавства та історії України та ін.).

 Поради батькам щодо попередження конфліктних ситуацій. Детально...

Особливості

соціально-економічної освіти

дошкільників

     До системи заходів з економічного виховання залучати дітей молодшого, середнього та старшого дошкільного віку, використовуючи при цьому різні форми організації їх життєдіяльності. Так, у роботі з дітьми молодшого та середнього дошкільного віку переважають ігрові методи, зокрема дидактичні ігри економічного спрямування, а зі старшими дошкільниками тематичні заняття з економіки.

    Важливо зазначити, що роботу з соціально-економічного виховання слід упроваджувати в освітній процес не фрагментарно, а системно, що передбачає поступовий перехід від засвоєння найпростіших до складніших понять.

Під час вивчення нових слів та складних термінів  активно використовувати технологію мнемотехніки та практикуємо опрацювання з дітьми літературних творів. Відомі дітям казкові сюжети змінюємо так, аби вони розгорталися перед дошкільниками як проблемні економічні ситуації. Розв'язання таких ситуацій сприяє розвитку логіки та комунікативних здібностей дітей.

     Засвоїти складні економічні поняття дітям допомагають казкові персонажі, які є частими гостями на занятті.

     Залежно від поставлених освітніх та розвивальних завдань треба  обирати  відповідний вид діяльності дошкільників — ігрова, трудова чи художньо-продуктивна.

     Скажімо, засвоєння знань зі сфери фінансів, зокрема ознайомлення з поняттями «гроші», «ціна», «вартість», «обмін», «продаж» тощо, ефективніше відбувається під час проведення дидактичних, настільно-друкованих та сюжетно-рольових ігор. Тоді як усвідомлення того, чому слід поважати результати праці людей, діти найуспішніше засвоюють у процесі трудової та різних видів художньо-продуктивної діяльності.

 

 

Заняття як провідна форма організації роботи з економічної освіти

     Як свідчить досвід, найефективнішими щодо соціально-економічної освіти є такі форми роботи з дітьми, як-от:

•          тематичні заняття різних видів;

•          екскурсії;

•          дидактичні та сюжетно-рольові ігри;

•          ігрові імпровізації;

•          ігри-стратегії;

•          презентації індивідуальних проектів;

•          драматизація казок;

•          художньо-продуктивна діяльність.

      Так, у цікавій формі можна організовувати для дітей заняття-подорожі, заняття-екскурсії, заняття-бесіди, економічні вікторини тощо.

     На різних етапах формування економічної обізнаності дошкільників заняття з дітьми має різну структуру. Утім основними його структурними частинами є такі:

•          вступ-підготовка до сприймання матеріалу;

•          термінологічна частина - розкриття основних понять, які будуть використані на занятті;

•          ігрова апробація матеріалу -

-          для молодших дошкільників-переважно дидактичні ігри;

-          для дітей середнього дошкільного віку-ситуативні ігри;

-          для старших дошкільників-сюжетно-рольові ігри;

•          варіативна частина-проведення різних форм роботи з дітьми на вибір вихователя: завдання з образотворчої діяльності, вправи на формування математичних уявлень, ознайомлення з довкіллям тощо;

•          заключна частина-підбиття підсумків, оголошення домашнього завдання.

 

     На кожному етапі педагог проводить різні ігри економічного спрямування залежно від віку та рівня економічної компетентності дошкільників.

Міжнародний день заощадження

     Кожного з нас батьки з дитинства привчали заощаджувати, однак мало хто знає, що існує навіть свято, присвячене раціональному використанню коштів та інших ресурсів. Це Міжнародний день заощадження, який відзначають 31 жовтня.

     Історія свята розпочалася в Мілані, коли в жовтні 1924 року представники ощадних банків із 29 країн світу зібралися на Перший міжнародний конгрес. Саме учасники цього конгресу запропонували започаткувати свято заощадження. За їхнім задумом, цей день мав нагадувати людям про необхідність економити особисті кошти та накопичувати заощадження. Однак досить швидко свято набуло значно ширшого значення. І нині воно символізує також дбайливе ставлення до власного здоров'я, речей, довкілля.

Як відзначити в дитячому закладі

            Цього дня коротко ознайомте дошкільників зі змістом та історією свята і запропонуйте їм долучитися до його відзначання. Поясніть дітям, що речі — це результат праці багатьох людей, а ресурси для виготовлення цих речей — обмежені. Підведіть дошкільників до висновку: якщо дбайливо ставитися до предметів побуту та інших речей, то вони не так швидко стануть непридатними для використання і не доведеться витрачати гроші на купівлю нових. А щоб діти не лише зрозуміли, а й усвідомили сенс економії, запропонуйте їм пограти в сюжетно-рольові ігри економічного спрямування, як-от: «Супермаркет», «Ринок», «Рекламне агентство», «Салон краси», «Кафе».

      Організуйте хвилинку творчості та спонукайте дітей створити плакат: «Не купуй! Краще — сам приготуй, побудуй чи намалюй». Певні, діти запропонують чимало цікавих ідей, як можна скоротити кількість непотрібних покупок.

Спробуйте обговорити з дітьми проблемні ситуації і допомогти зробити правильний вибір:

·         Що обрати-нову дорогу сукню/сорочку чи похід у театр ?

·         У дідуся зламалися окуляри. Він не може читати. Що робити?

·         Дівчинка, загубила ляльку під час прогулянки. Як їй допомогти?

      Поясніть дітям, що дбайливо ставитися потрібно не лише до власного одягу, іграшок та інших речей, а також до природних ресурсів-води, електроенергії, тепла і навіть холоду. Обговоріть те, що запаси прісної води на планеті Земля  зменшуються, а згодом можуть вичерпатися зовсім, якщо їх нераціонально використовувати. Запитайте дітей, що вони можуть зробити, аби вода на нашій  планеті не закінчилася. Разом з дітьми сформулюйте правила бережливого використання води в побуті. На додачу організуйте рейд-контроль по приміщеннях  дитячого садка під девізом «Збережи краплинку!», аби з'ясувати справність кранів. Підготуйте та розмістіть біля кожного крана — краплинку, що нагадуватиме про ощадне використання води. А щоб діти  усвідомили, як вода впливає на життя всього живого, запропонуйте їм переглянути мультфільм «Біжи, струмочку!» (союз мультфільм, 1963).

     Згадайте і про заощадження електроенергії.  Спонукайте дітей поділитися досвідом. За потреби ставте навідні запитання. Узагальніть правила ощадного використання електроенергії, як-от вимикати світло, виходячи з кімнати, та побутові прилади, якими ніхто в певний момент не користується тощо. За бажанням об’єднайте їх у формі колажу. Обговоріть,  що в холодну пору року слід щільно зачиняти вікна, аби зберегти тепло.

     Запитайте дошкільників, чому потрібно швидко брати продукти харчування в холодильнику і зачиняти його двері. Поясніть, що так ми зберігаємо холод. Адже коли двері холодильника відчинені, холод намагається «втекти». А його слід затримати всередині, аби він охолоджував продукти харчування, а не приміщення.

 

Ідеї для святкування в родині

    Навчати дошкільників дбайливо ставитися до речей мають і батьки. Тому долучіть їх до святкування Міжнародного дня заощадження.

     Запропонуйте батькам організувати в родині День без покупок. Порадьте провести цей день у родинному колі, відмовившись від відвідування будь-яких магазинів. Такий експеримент спонукатиме батьків замислитися, що саме для них є найбільшою цінністю - гроші чи любов близьких людей, нові модні речі чи позитивні емоції, які можна розділити з найдорожчими.

     Для цінителів культурних заходів також є  ідея-відзначити свято Заощадження походом у театр. Однак і тут пам'ятайте-жодних магазинів!

     Мабуть, у кожному домі є зламані іграшки. Що з  ними робити? Викинути, віднести в темну комору чи нехай дитина грається такими? Запропонуйте батькам організувати вдома іграшкову лікарню і разом з дітьми «полікувати» всі зламані іграшки. У пригоді стануть клей, ножиці, картон, папір, голка, нитки, гудзики та інші матеріали, що є в кожній родині. Для дітей це буде добрий практичний урок заощадження. 

 

 

Педагогіка ніжності. Детально...

Батькам про шестирічок! Детально...

10 кроків, щоб стати кращими батьками.Детально... 

В садочок? З радістю! Детально...