Мова освіти 

1. Закон України ст. 7 детально...

2. Статут закладу розділ ІV пунт 4.14

3. Мова освітньго процесу - українська